Pest Guides

Mọt Gạo

Sitophilus oryzae

Hình dạng

Hình ảnh mọt gạo | Rentokil Việt Nam
  • Con trưởng thành – dài 2-3mm. Có khía tròn ở phần ngực. Có các đốm đỏ trên cánh cứng. Mỏ (mũi).
  • Ấu trùng – thường trốn trong ngũ cốc và các hạt khác để nó biến thành nhộng. Không có chân.

Vòng đời

  • Khoảng 98 ngày ở 18°C. Sẽ không phát triển dưới 16°C. Con trưởng thành sống vài tháng đến 1 năm.

Tập quán

  • Là loài gây hại cho ngũ cốc. Con trưởng thành mới phát triển để lại một cái lỗ nhô lên trong ngũ cốc.