Gọi chúng tôi tại 1800 54 54 83  để được khảo sát miễn phí hoặc Liên hệ chúng tôi

Hệ thống bẫy Pheromone đối với Ngài

Bẫy Pheromone Ngài của chúng tôi là một biện pháp kiểm soát ngài không sử dụng hóa chất.

Bằng cách phá vỡ chu kỳ giao phối của ngài, thiết bị phát tán pheromone này có thể giúp giải quyết các vấn đề về ngài ở nhà hay doanh nghiệp của bạn.

Trong dài hạn, giải pháp này sẽ giúp bảo đảm an toàn không bị ngài gây thiệt hại cho sản phẩm lưu kho của bạn. Số liệu quan trọng:

  • Sử dụng pheromone tổng hợp để phá vỡ vòng đời của ngài, giảm số lượng ngài.
  • Giải pháp thân thiện với môi trường giúp kiểm soát liên tục, không độc hại, không bị rủi ro về việc nhiễm hóa chất lên sản phẩm.

Hãy gọi cho Rentokil số 1800 54 54 83 để sắp xếp một cuộc khảo sát MIỄN PHÍ và thảo luận sử dụng Hệ thống bẫy Pheromone đối với Ngài trong doanh nghiệp của bạn.